คอร์ก

จุกไม้ก๊อกธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

20

ไม้ก๊อกเป็นวัสดุอเนกประสงค์ที่ดูดซับแรงกระแทก ยืดหยุ่น และป้องกันกลิ่น จึงเหมาะสำหรับใส่รองเท้า 

18

แผ่นรองรับซุ้มประตูทำด้วยไม้ก๊อกผลิตภายในโรงงานบางนีมีความยืดหยุ่นสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีการผลิตพิเศษ ทำให้จุกไม่แตกง่ายหลังจากสวมใส่

green