งานพิมพ์ซับลิเมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ระเหิด 1 เครื่อง

เครื่องไดคัท 3 มิติ 1 เครื่อง

ผลผลิตประจำปี

พื้นรองเท้า 1-2 ล้านคู่

Laser-cutting
Print
Print-in-roll