การฉีดโพลียูรีเทน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องพียู 2 เครื่อง

เครื่องเจล 1 เครื่อง

เครื่อง 2 ชิ้น

เครื่องตัวอย่าง 1 เครื่อง

ผลผลิตประจำปี

พื้นรองเท้า 2 ล้านคู่