การฉีดโพลียูรีเทน

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่อง PU 2 เครื่อง

1 เครื่อง GEL

เครื่องพีซี 2 เครื่อง

เครื่องตัวอย่าง 1 เครื่อง

ผลผลิตประจำปี

พื้นรองเท้า 2 ล้านคู่