ปั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องขึ้นรูปเย็น 4 เครื่อง

เครื่องขึ้นรูปร้อน 2 เครื่อง

2 สายการประกอบ 15 เมตร

1 8 เมตร QC & สายการบรรจุ

ผลผลิตประจำปี

พื้นรองเท้า 2 ล้านคู่