ปั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องปั้นเย็น 4 เครื่อง

เครื่องปั้นร้อน 2 เครื่อง

สายการประกอบ 15 เมตร 2 เส้น

1 8 เมตร QC & สายการบรรจุ

ผลผลิตประจำปี

พื้นรองเท้า 2 ล้านคู่