โฟม

โฟม:เป็นแผ่นหรือเป็นม้วน

ทรัพยากรเกี่ยวกับโฟมทุกชนิด รวมทั้ง EVA,Ortholite foam, hi-polyตามการออกแบบของลูกค้า ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดได้รับการปรับแต่ง:

สี

น้ำหนัก

ความแข็ง

รูปร่าง

ความหนาแน่น

การเจาะ

foam